Powstanie KPDJiPM

Grupa założycielska Konfederacji Pracy DJów i Prezenterów muzycznych przy OPZZ działa od roku 2012. W tym czasie działania Konfederacji polegały na zidentyfikowaniu najważniejszych problemów branży DJskiej w Polsce. Najwyższy czas, aby zacząć komunikować się ze środowiskiem w sposób nowoczesny i wyjaśnić, jakieś cele przed sobą stawiamy i jak możemy sobie wszyscy nawzajem pomóc.

Związek ma na celu integrację środowiska DJów i Prezenterów Muzycznych. Integracja ta jest potrzebna, aby skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją w branży, bezprawiem i szarą strefą. Zależy nam na podnoszeniu poziomu wykonawczego i kształtowaniu nowych postaw, w pełni świadomych artystycznej misji oraz obywatelskiego obowiązku, w którym czerpanie korzyści z własnej pracy zgodne jest z obowiązującym prawem.

Od wielu miesięcy badamy od strony prawnej oraz od strony realizacyjnej (wsparcie ze strony organów państwowych) możliwości poprawy warunków pracy DJów oraz ich sytuacji finansowej.

Jednym ze sposobów, w jaki chcemy posunąć się do przodu w realizacji wyznaczonych celów są kampanie edukacyjne, uświadamiające instytucje państwowe oraz środowisko DJów o konieczności dokonania zmian prawnych. Chcemy również pomóc czynnie działającym artystom na drodze ich działalności zawodowej.

Stawiamy sobie za cel solidarne, ustalone w toku rozmów z członkami związku, przestrzeganie i egzekwowanie kwot minimalnego wynagrodzenia, legalizację ich zatrudnienia w klubach poprzez egzekwowanie wystawiania stosownych umów i godziwych warunków w trakcie jej wykonywania, zgodnych z zasadami BHP.

Sami jednak nic nie wskóramy. Aby rzeczywiście reprezentować interesy DJów potrzebujemy rosnąć w siłę. Ta platforma służy do zadawania pytań, wymiany informacji i dzielenia się pomysłami, abyście zdecydowali się wstąpić do związku i w efekcie mieć wpływ na przyszłość polskich DJów.